1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 § HYVINVOINTILAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN

3 § LASKUJEN HYVÄKSYMINEN JA TULOJEN PERINTÄ VUONNA 2020

4 § HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2019

5 § HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TAVOITE- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUODELLE 2020

6 § KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2020

7 § HYVINVOINTILAUTAKUNNAN TOIMIALOJEN TOIMINTARAPORTIT

8 § TYÖNTEKIJÖIDEN TOIMENKUVAT JA TYÖTEHTÄVIEN KUVAUS

9 § VAPAA-AIKATOIMEN TAKSOJEN MUUTOKSET

10 § HYVINVOINTIRAPORTIN HYVÄKSYMINEN

11 § ILMOITUSASIAT JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT

12 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

13 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA SEURAAVA KOKOUS

 

Kosken Tl hyvinvointilautakunta esityslista 27.2.2020