Käsiteltävät asiat:

34 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

35 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

36 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

37 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

38 § Lausuntopyyntö ympäristölupahakemuksesta

39 § Yleis- ja taloushallinnon käyttösuunnitelma vuodelle 2020

40 § Kosken Tl kunnan tilinpäätöksen valmistelu

41 § Kunnanviraston kesäsulku

42 § Etätyön tekemisen ohjeet Kosken Tl kunnassa

43 § Varsinais-Suomen kuntien digitalisaation kehittämishanke

44 § Nuorten työharjoittelijoiden palkkaaminen

45 § Ilmoitusasiat

46§ Muut asiat

Koskella Tl 14.2.2020

Heikki Tuominen
Kunnanhallituksen puheenjohtaja

20200217 esityslista