1 §     Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 §     Pöytäkirjantarkastajien valinta

3 §     Sosiaalilautakunnan kokoukset 2020

4 §     Lautakunnan pöytäkirjojen ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävänä pitäminen vuonna 2020

5 §     Tositteiden hyväksyjät vuonna 2020

6 §     Sisäinen valvonta vuonna 2020

7 §     Päätösluettelo

8 §     Perheoikeudellisten palvelujen tuottaminen ylikunnallisena yhteistyönä

9 §     Palvelukeskuksen hoitajan toimen täyttäminen

10 §   Talousarvion toteutuminen sosiaalilautakunnassa 1.1. – 31.12.2019 (100,0 %)

11 §   Toimintakertomus vuodelta 2019

12 §   Vuoden 2020 käyttösuunnitelma

13 §   Maksutaksojen ja palvelutalon vuokran tarkistaminen

14 §   Ilmoitusasiat

15 §   Mahdolliset muut käsiteltävät asiat

16 §   Osallistuminen ikääntyneiden henkilöiden asumispalveluiden seutuhankintaan

 

Pöytäkirja 19.2.2020