Kokous 1/2020   12.2.2020                                                                1-25 §

 

1 §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 §  Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen
3 §  Sisäinen valvonta
4 §  Ympäristönsuojelun talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2020
5 §  Ympäristönsuojelulautakunnan toimintakertomus vuodelta 2019
6 §  Maa-ainesten ottamistoiminnan valvontamaksujen määrittäminen
7 §  Eron myöntäminen Renja Rasimukselle ympäristönsuojelusihteerin virasta
8 §  Päätös ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisessa ilmoitusasiassa,
MTY Anttila Leena ja Elina, Pöytyä
9 § Päätös ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisessa ilmoitusasiassa,
Mikael Koivisto, Pöytyä
10 § Ympäristölupapäätös, broilerteurastamo,
Marko Nummela (perustettavan yhtiön lukuun), Koski Tl
11 § Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen jätevesien käsittelyjärjestelmän
ja puhdistettujen jätevesien purkupaikan suojaetäisyyksien osalta,
AA, Pöytyä
12 § Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen jätevesien käsittelyjärjestelmän ja
puhdistettujen jätevesien purkupaikan suojaetäisyyksien osalta,
BB, Pöytyä
13 § Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen jätevesien käsittelyjärjestelmän ja
puhdistettujen jätevesien purkupaikan suojaetäisyyksien osalta,
CC, Pöytyä
14 § Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen jätevesien käsittelyjärjestelmän ja
puhdistettujen jätevesien purkupaikan suojaetäisyyksien osalta,
DD, Marttila
15 § Hallintolain 51 §:n mukainen kirjoitusvirheen korjaaminen, ympäristönsuojelu-
määräyksistä poikkeaminen jätevesien käsittelyjärjestelmän ja puhdistettujen
jätevesien purkupaikan suojaetäisyyksien osalta,
EE, Pöytyä
16 § Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen käytöstä poistetun öljysäiliön
jättämiseksi maaperään, FF, Pöytyä
17 § Päätös talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta (ei julkinen)
18 § Päätös talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta (ei julkinen)
19 § Päätös talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta (ei julkinen)
20 § Päätös talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta (ei julkinen)
21 § Päätös talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta (ei julkinen)
22 § Päätös talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta (ei julkinen)
23 § Päätös talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta (ei julkinen)
24 § Ilmoitusasiat
25 § Muut asiat

YSLTK_20200212_pöytäkirja_julkinen