ASIA:           Ympäristönsuojelusihteeri, sijaisen määräys

Varsinaisen viranhaltijan antaessaan ilmoituksensa  irtisanoutua virastaan tulee ympäristönsuojelusihteerin vakinainen virka täytettäväksi.

Tekninen toimi on aloittanut viranhakumenettelyn valmistelut ja samalla tiedustellut nykyisen viransijaisen mahdollisuutta toimia  viransijaisena viran täyttöön saakka.

Nykyinen viransijainen Piritta Laine on ilmoittanut olevansa käytettävissä hoitamaan tehtäviä viranhakumenettelyn ajan.

PÄÄTÖS:    Päätän valita Piritta Laineen toimimaan ympäristönsuojelusihteerin sijaisena 1.3.2020 – 30.4.2020 välisen ajan.

 

 

Tekninen johtaja Mikko Salmi

Oikaisuvaatimus Kosken TL kunnan tekniselle lautakunnalle 14 vrk