Tervetuloa tekemään merkityksellistä työtä sosiaaliohjaajan virassa Kosken Tl kunnassa. Työ keskittyy aikuis- ja vammaispalveluihin.

Kosken sosiaalipalveluissa sosiaaliohjaaja vastaa asiakkaidensa palvelutarpeen arvioinnista, henkilökohtaisesta tukemisesta ja palveluihin ohjaamisesta sekä niistä päättämisestä. Sosiaaliohjaajan lähimpinä työskentelykumppaneina ovat kotipalvelun vastaava sairaanhoitaja ja sosiaalityöntekijä.

Virkaan valittavalta edellytetään sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukaista sosionomin kelpoisuutta.

Virkaan valittavan eduksi katsotaan kokemus aikuissosiaalityöstä sekä vammaispalveluiden ja vammaispalvelulain tuntemus. Osana työtä on jalkautuminen asiakkaiden luo sekä osallistuminen erilaisten yhteistyöverkostojen toimintaan, joten työ vaatii oman auton käyttömahdollisuutta.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotesuojaa.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja monipuolisen näköalapaikan kunnallisiin sosiaalipalveluihin hyvässä työympäristössä. Työssä on mahdollisuus osallistua työnohjaukseen sekä ammatillista osaamista täydentäviin koulutuksiin.

Sosiaalilautakunnalle osoitetut hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa osoitteeseen Kosken Tl sosiaalilautakunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl. Hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen so-siaalitoimi@koski.fi. Sekä postitse että sähköpostitse toimitettavien hakemusten tulee olla perillä viimeistään 28.2.2020 klo 12.00 mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa vs. sosiaalijohtaja Lauri Poso 044 744 1122 ja sosiaaliohjaaja Riitta Raitanen 044 744 1126.

Työ alkaa 1.4.2020 tai sopimuksen mukaan. Palkkaus perustuu kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen. Virassa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista hakijan on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

 

Koskella Tl 3.2.2020

Kosken Tl kunnan sosiaalilautakunta