24 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

25 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

26 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

27 § Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1.-31.1.2020

28 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

29 § Kiinteistökauppa Kyllästämö-tilasta

30 § Paloasema hankkeen rahoittaminen

31 § Lausuntopyyntö rakennuslupahakemuksesta

32 § Ilmoitusasiat

33 § Muut asiat

Khall pöytäkirja 3.2.2020