Kokous 3/2019

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
3. Kunnan toiminnan ja talouden ajankohtaiskatsaus
– toiminnan ja talouden nykytilanne
4. Kuntastrategian muutokset ja huomioiminen suunnittelussa
5. Tutustuminen vuoden 2019 arvioinnin painopistealueisiin:
– henkilöstö
– riskiarviointi
– rakennusvalvonta
– vesi- ja viemärilaitos
– investoinnit
6. Muut esille tulevat asiat
7. Ilmoitusasiat

TARKASTUSLTK_PTK_03122019