1 §      KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 §     PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

3 §     SISÄINEN VALVONTA

4 §     LASKUJEN HYVÄKSYMINEN JA TULOJEN PERINTÄ VUONNA 2020

5 §     TEKNISEN LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2020

6 §     TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

7 §     RAKENNESUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA, KOULUKESKUS

8 §     KOULUKESKUKSEN ILMANVAIHTOTYÖT

9 §     PALOILMOITINKESKUS, VUOKRATALO ARKKILANTIE

10 §   SOPIMUS KUNNAN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN VASTAANOTTAMISESTA JA       KÄSITTELYSTÄ

11 §    PALOASEMA, SUUNNITELMIEN HYVÄKSYNTÄ

12 §   LISÄTYÖTARJOUS 3B, PALOASEMAN UUDISRAKENNUS

13 §   MUUT  MAHDOLLISESTI  ESILLE  TULEVAT  ASIAT

 

Tekninen lautakunta 23012020 pöytäkirja