Käsiteltävät asiat:

 

1  § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2  § Pöytäkirjantarkastajien valinta

3  § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

4  § Kunnanjohtajan vuosiloma

5  § Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1.-31.12.2019

6  § Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.11.2019

7  § Etuosto-oikeuden käyttäminen

8  § Kunnanvaltuuston 16.12.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

9  § Sosiaalijohtajan virkavapaus ja viran auki julistaminen

10  § Toimintakertomukset vuodelta 2019

11  § Ateriakorvaukset

12  § Valtuustoaloitteet Kosken Tl kunnassa

13  § Poistettavat saatavat

14  § Lausuntopyyntö rakennuslupahakemuksesta

15 § Lausuntopyyntö ympäristölupahakemuksesta

16 § Hakemus yleiskaavan tekemiseksi / Lindsten

17 § Määräraha pohjavesien suojelusuunnitelman päivittämiseen

18 § Kosken Tl Rintamaveteraanit ry:n anomus

19 § Muuttuneet tehtävät / palkkaus

20  § Ilmoitusasiat

21  § Kiinteistön Vahala 284-413-3-19 ostaminen

22 § Lisämääräraha kiinteistön Vahala 284-413-3-19 ostamiseksi

23 § Muut asiat

Khall pöytäkirja 13.1.2020