Vesihuoltolaitos on toteuttanut kiireellisen vesirunkojohdon korjaustyön  17.12.2019 kello 10 – 12 välisenä aikana.

Korjaustyöt koskivat Satopään alueella sijainnutta runkovesijohtoa.
Tarkempi aluerajaus: Mikkolantie ja Tauselantien loppuosa.
Vedenjakelu on jo palautunut ennalleen.
Vedessä esiintyy tulevina päivinä ilmasta johtuvaa harmautta.

Pahoittelemme häiriötä.
Kosken Tl kunta / Vesihuoltolaitos
Härkätie 5, 31500 KOSKI TL   –   www.koski.fi

Lisätietoja / yhteydenotot:
Mikko Salmi, tekninen johtaja, 044 744 1128