Kosken koulukeskuksen syksyllä 2019 tehdyn kuntotutkimuksen tulokset ovat valmistuneet. Tutkimustulokset ja -raportti on käsitelty sisäilmaryhmässä ja tulokset on esitetty koulun henkilökunnalle sekä oppilaiden vanhemmille 9.12.2019 järjestetyissä tilaisuuksissa.

Tutkimusten perusteella koulurakennus on pääosin hyväkuntoinen ja rakennusteknisesti toimiva. Rakennuksessa on kuitenkin selkeitä, korjattavissa olevia ongelmia ja vaurioita, jotka voivat vaikuttaa sisäilman laatuun. Suunnittelupalveluiden hankinnan kilpailutus on aloitettu. Korjaukset pyritään ajoittamaan koulun lomajaksoihin ja niiden vaikutuksesta koulutyöskentelyyn tiedotetaan tarvittaessa erikseen. Kouluterveydenhuollon tiloja lukuun ottamatta koulutyötä voidaan jatkaa koulussa normaalisti.

Merkittävin koko koulun sisäilman laatua heikentävä ongelma on tuloilmajärjestelmässä olevat teollisten mineraalikuitujen lähteet. Tuloilman mukana sisäilmaan päätyvät kuidut voivat aiheuttaa ihon, silmien ja hengitysteiden ärsytysoireita. Kuitujen poistumisaika elimistöstä on muutamia viikkoja tai kuukausia eivätkä ne nykytietämyksen mukaan aiheuta pitkäaikaisia terveysvaikutuksia (Työterveyslaitos).

Rakennuksen kosteus- ja mikrobivauriot keskittyvät alapohjiin ja vanhan osan kellarin maanvastaisiin rakenteisiin. Poikkeava kosteus on aiheuttanut kellarikerroksen lattiapäällysteiden kemiallisen hajoamisen ja mikrobivaurioita kouluterveydenhuollon kevytrakenteisen lattian purueristeihin. Vanhan osan kellarin maanvastaisten seinien lämmöneristeissä todettiin mikrobivaurioita ja rakenteen sisällä oleva kosteuseristys sisältää PAH-yhdisteitä. Maanvastaisista seinistä on vain vähäisiä ilmavuotoja sisälle ja ilmanäyttein todetut sisäilman PAH-yhdisteiden pitoisuudet olivat erittäin pieniä suositus- ja toimenpiderajoihin verrattuna. Ylemmissä kerroksissa todettiin enintään yksittäisiä paikallisia vaurioita.

Raportti ja sen liitteet ovat PDF-muodossa ja kooltaan melko suuria tiedostoja, raportti 11 Mt ja liitteet 23 Mt.

Kosken koulukeskus tutkimusraportti

Kosken koulukeskus tutkimusraportin liitteet