Kokous 8/2019

86 §               Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
87 §               Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen
88 §               Ympäristönsuojelun valvontaohjelma
89 §               Ympäristönsuojelun yli vuoden vanhojen laskutussaatavien kirjaaminen luottotappioksi
90 §               Päätös maa-ainesluvan vakuuden hyväksymisestä
91 §               Päätös ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisessa ilmoitusasiassa ja poikkeamisesta
asetuksen (138/2019) mukaisesta vähimmäisetäisyydestä,
MTY Virtanen Saku ja Virtanen Samuli, Pöytyä
92 §               Päätös talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta ( ei julkinen)
93 §               Päätös talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta ( ei julkinen)
94 §               Päätös talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta ( ei julkinen)
95 §               Päätös talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta ( ei julkinen)
96 §               Päätös talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta ( ei julkinen)
97 §               Päätös talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta ( ei julkinen)
98 §               Päätös talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta ( ei julkinen)
99 §               Päätös talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta ( ei julkinen)
100 §             Päätös talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta ( ei julkinen)
101 §             Päätös talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta ( ei julkinen)
102 §             Päätös talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta ( ei julkinen)
103 §             Päätös talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta ( ei julkinen)
104 §             Päätös talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta ( ei julkinen)
105 §             Päätös talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta ( ei julkinen)
106 §             Päätös talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta ( ei julkinen)
107 §             Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta AA, Koski Tl
108 §             Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen jätevesien käsittelyjärjestelmän
ja puhdistettujen jätevesien purkupaikan suojaetäisyyksien osalta, BB, Pöytyä
109 §             Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen jätevesien käsittelyjärjestelmän
ja puhdistettujen jätevesien purkupaikan suojaetäisyyksien osalta, CC, Pöytyä
110 §             Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen jätevesien käsittelyjärjestelmän
ja puhdistettujen jätevesien purkupaikan suojaetäisyyksien osalta, DD, Pöytyä
111 §             Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen jätevesien käsittelyjärjestelmän
ja puhdistettujen jätevesien purkupaikan suojaetäisyyksien osalta, EE, Pöytyä
112 §             Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen jätevesien käsittelyjärjestelmän
ja puhdistettujen jätevesien purkupaikan suojaetäisyyksien osalta, FF, Pöytyä
113 §             Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle liittyen valitukseen Mikko Luhtalan ympäristöluvasta
114 §             Ilmoitusasiat
115 §             Muut asiat

YSLTK_20191211_pöytäkirja_julkinen