73 §            Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

74 §            Pöytäkirjantarkastajien valinta

75 §            Anomus virkasuhteen määräaikaisesta osa-aikaisuudesta

76 §            Muutokset sosiaalipäivystyksessä ja sopimus kuntien välisestä yhteistyöstä

77 §            Asiantuntija-apu kanta-liittymisen tukemiseksi kunnissa

78 §            Talouden toteuma sosiaalilautakunnassa ajalla 1.1.-31.10.2019

79 §            Ilmoitusasiat

80 §            Viranhaltijapäätökset

81 §            Mahdolliset muut käsiteltävät asiat

Pöytäkirja 11.12.2019