Kokous 2/2019

 1.  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 2. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
 3.  Kunnan toiminnan ja talouden ajankohtaiskatsaus
  –  toiminnan ja talouden nykytilanne
 4.  Tutustuminen vuoden 2019 arvioinnin painopistealueisiin:
  Sivistystoimen sektorilta
  – Varhaiskasvatus
  – Vapaa-ajan-, nuorisotoimen- ja kulttuuritoimen palvelut
 5. Kunnan hallinnon ja talouden tarkastus tilikausille 2019-2020
 6. Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2020
 7. Muut esille tulevat asiat
 8. Ilmoitusasiat

 

TARKASTUSLTK_PTK_24092019