Kunnan atk-järjestelmiä päivitetään ja tähän liittyen joudutaan siirtämään koski.fi –sähköpostin käyttö vain kunnan omaan käyttöön. Kuntalaisilla ja yrityksillä on ollut yli 20–vuoden ajan mahdollisuus käyttää myös koski.fi –päätteistä sähköpostiosoitetta ja tätä on myös hyödynnetty. Käyttäjät voivat jatkossakin käyttää samaa sähköpostipalvelua (Aumanet), mutta sähköpostiosoite tulee muuttumaan. Aumanet selvittää parhaillaan vaihtoehtoja ja tulee ilmoittamaan asiasta suoraan kaikille koski.fi -asiakkailleen.

Muutos tulee tapahtumaan 1.2.2020 alkaen, jotta käyttäjille jäisi aikaa muutokseen valmistautumiseen ja uuden osoitteen ilmoittamiseen sekä esim. päivittää eri verkkopalveluihin tallennettuja osoitteita.

Kosken kunta on varannut kuntalaisten käyttöön koskitl.fi -domainin ja antaa sen Aumanetin käyttöön. Aumanet tulee tarjoamaan tätä vaihtoa niille koskelaisille henkilöille ja yrityksille, joilta muutoksen vuoksi poistuu koski.fi -domainin käyttöoikeus. Ja sitä voivat jatkossa käyttää halutessaan Aumanetin palvelun kautta myös muut em. tahot.

Pahoittelemme muutoksesta koski.fi –sähköpostiosoitetta käyttäville aiheutuvaa haittaa.

 

Uutinen päivitetty 29.11. lisätty tieto koskitl.fi -domainista