5/2019

Käsiteltävät asiat:

40 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

41 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

42 § Toimielinten osavuosiraportit 2019/8 Kunnanhallitukselle/Kunnanvaltuustolle

43 § Kosken Tl, Marttilan ja Loimaan kouluyhteistyösopimuksen päivittäminen

44 § Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen

45 § Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma 2020-2022

46 § Ilmoitusasiat

47 § Muut asiat

191118 pöytäkirja