Käsiteltävät asiat:

 186  § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

187  § Pöytäkirjantarkastajien valinta

188  § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

189  § Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1.-31.10.2019

190  § Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen

191  § Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma 2020-2022

192  § Itsenäisyyspäivän seppeleenlaskija

193  § Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2019

194  § Etuosto-oikeuden käyttäminen

195  § Vesihuoltolaitoksen liittymismaksutaksan tarkistaminen

196  § Asunnon vuokran tarkistaminen / Kulmakoski

197  § Koski.fi sähköpostiosoitteen käyttö

198  § Palkantarkistukset Kosken Tl kunnassa

199  § Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

päivitys vuosille 2019-2020

200  § Ilmoitusasiat

201  § Muut asiat

202 § Paimionjoki-yhdistyksen hallituksen jäsenen nimeäminen

203 § Ateriakuljetussopimuksen option käyttö

Khall pöytäkirja 11.11.2019