Kokous 7/2019 6.11.2019                                             79- 85 §

79 §               Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
80 §               Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen
81 §               Kehotus osittain maa-ainesten ottoalueen ulkopuolella kaivetun alueen
ennallistamiseksi, AA, Koski Tl
82 §               Salassa pidettävä
83 §               Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen jätevesien käsittelyjärjestelmän
ja suojaetäisyyksien osalta, BB, Pöytyä
84 §               Ilmoitusasiat
85 §               Muut asiat

 

YSLTK_20191106_pöytäkirja_julkinen