61 §               Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

62 §               Pöytäkirjantarkastajien valinta

63 §               Lähihoitaja Riina Eteläkosken irtisanoutuminen

64 §               Sairaanhoitaja Hanna Tammelinin irtisanoutuminen

65 §               Kotipalvelun vastaavan sairaanhoitajan viran täyttäminen

66 §               Kotipalvelun lähihoitajan toimen täyttäminen

67 §               Lääkkeiden annosjakelun aloittaminen kotipalvelussa ja palvelukeskuksessa

68 §               Perimättä jääneiden vanhustyön maksujen poistaminen tileistä (ei julkinen, julkl 21.5.1999/621 § 23)

69 §               Talouden toteuma sosiaalilautakunnassa ajalla 1.1.-30.9.2019

70 §               Ilmoitusasiat

71 §               Viranhaltijapäätökset

72 §               Mahdolliset muut käsiteltävät asiat

Pöytäkirja 6.11.2019