74 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
75 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
76 § Talousarviontoteutuma ja osavuosiraportti ajalla 1.1.-31.8.2019
77 § Kuljetusperusteiden määrittäminen lukuvuodeksi 2020-2021
78 § Viranhaltijoiden päätökset
79 § Ilmoitusasiat
80 § Iltapäiväkerhon toimintasuunnitelma lukuvuodeksi 2019-2020

Pöytäkirja 23102019