Käsiteltävät asiat:

175 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

176 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

177 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

178 § Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1.-30.9.2019

179 § Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.8.2019 (66,7%)

180 § Kunnanvaltuuston 30.9.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

181 § Toimielinten osavuosiraportit 2019/8 Kunnanhallitukselle/Kunnanvaltuustolle

182 § Lausunto Mylly-Antin koulun uusien tilojen hankinnasta

183 § Kosken Tl, Marttilan ja Loimaan kouluyhteistyösopimuksen päivittäminen

184 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

185 § Muut asiat

Khall pöytäkirja 14.10.2019