JULKIPANOILMOITUS

Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta antaa 8.10.2019 seuraavan päätöksen Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelumääräysten 6.6 §:stä poikkeamiseksi, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Poikkeaminen kunnan ympäristönsuojelumääräysten velvoitteesta sijoittaan jätevesien käsittelyjärjestelmä ja puhdistettujen jätevesien purkupaikka vähintään 25 metrin etäisyydelle vesistöstä

Kosken Tl kunnassa kiinteistöllä Leppärinne 284-412-2-46.

Jäljennös päätöksestä sekä muutoksenhakuohje on nähtävillä Kosken Tl kunnanvirastolla osoitteessa Härkätie 5, Koski Tl.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, antopäivää lukuun ottamatta. Vaasan hallinto-oikeudelle osoitetut valituskirjat toimitetaan viimeistään 7.11.2019 Vaasan hallinto-oikeuteen osoitteella PL 204, 65101 Vaasa.

 

Koskella Tl 2.10.2019

 

Kosken Tl Ympäristönsuojelulautakunta

 

Lisätietoja asiasta antaa vs. ympäristönsuojelusihteeri Piritta Laine puh. 044 744 1131 tai etunimi.sukunimi@koski.fi

 

Tämä ilmoitus pidetään Kosken Tl kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla ja internetsivuilla  8.10.- 7.11.2019