Julkipanoilmoitus

Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta antaa seuraavan ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 d §:n mukaisen ilmoituspäätöksen 8.10.2019, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Aki Lähteenmäki; eläinsuojan laajentaminen, eläinsuoja 224 lihanaudalle, 96 vasikalle (6-12 kk) ja 96 vasikalle (alle 6 kk)

Pöytyän kunnassa Nokkalan kylässä kiinteistöllä Honkala 636-458-1-222 osoitteessa Otsolantie 52, Pöytyä.

Jäljennös päätöksestä ja muutoksenhakuohje ovat nähtävänä 7.11.2019 asti Kosken Tl kunnanvirastolla osoitteessa Härkätie 5, Koski Tl ja Pöytyän kunnan Riihikosken virastotalolla osoitteessa Yläneentie 11b, Pöytyä.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä antopäivää lukuun ottamatta. Vaasan hallinto-oikeudelle osoitetut valituskirjat tulee toimittaa 7.11.2019 mennessä Vaasan hallinto-oikeuteen osoitteella PL 204, 65101 Vaasa.

 

Koskella Tl 2.10.2019

Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelulautakunta

 

Lisätietoja asiassa antaa ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka p. 044 744 1116 tai etunimi.sukunimi@koski.fi.

 

Tämä ilmoitus pidetään Kosken Tl ja Pöytyän kuntien julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja Kosken Tl kunnan internetsivuilla  8.10 – 7.11.2019.