JULKIPANOILMOITUS

Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta antaa 8.10.2019 seuraavan päätöksen Auran kunnan ympäristönsuojelumääräysten 6.6 §:stä poikkeamiseksi, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Poikkeaminen kunnan ympäristönsuojelumääräysten velvoitteesta sijoittaan jätevesien käsittelyjärjestelmä ja puhdistettujen jätevesien purkupaikka vähintään 50 metrin etäisyydelle vesistöstä

Auran kunnassa kiinteistöllä Saha I 19-419-2-19.

 Jäljennös päätöksestä sekä muutoksenhakuohje on nähtävillä Kosken Tl kunnanvirastolla osoitteessa Härkätie 5, Koski Tl ja Auran kunnan kunnanvirastolla osoitteessa Nikkarinkuja 8, Aura.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, antopäivää lukuun ottamatta. Vaasan hallinto-oikeudelle osoitetut valituskirjat toimitetaan viimeistään 7.11.2019 Vaasan hallinto-oikeuteen osoitteella PL 204, 65101 Vaasa.

 

Koskella Tl 2.10.2019

Kosken Tl Ympäristönsuojelulautakunta

 

Lisätietoja asiasta antaa vs. ympäristönsuojelusihteeri Piritta Laine puh. 044 744 1131 tai etunimi.sukunimi@koski.fi

 

Tämä ilmoitus pidetään Kosken Tl kunnan ja Auran kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla ja Kosken Tl kunnan internetsivuilla  8.10.- 7.11.2019