65 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

66 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

67 §   INVESTOINTIEN JA KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA 1-8/ 2019

68 §  VESIHUOLTOLAITOKSEN LIITTYMISMAKSUTAKSAN TARKISTAMINEN

69 §  OIKAISUVAATIMUS TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN 22.8.2019 § 56 / LIITTYMISMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN

70 §  YMPÄRISTÖKONEEN HANKINTA, TEKNINEN TOIMI

71 §   TEKNISEN LAUTAKUNNAN OSAVUOSIRAPORTTI 5-8/2019 AJALTA

72 §   PALOASEMA, SUUNNITELMIEN HYVÄKSYNTÄ

73 §   MUUT  MAHDOLLISESTI  ESILLE  TULEVAT  ASIAT

 

Tekninen lautakunta 10102019 pöytäkirja