Lukion ja yläkoulun biologian, maantieteen ja terveystiedon lehtorin  vuorotteluvapaan sijaisuus

Sijaisuuteen kuuluvat  lukion biologian kurssit 1-3,  lukion terveystiedon kurssit 1, 3 ja 4 ja kevään ylioppilaskirjoitusten korjaaminen sekä yläkoulun biologiaa ja maantietoa 5 vuosiviikkotuntia.

Opettajien kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstöstä annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Palkkaus määräytyy kunnallisen opetus- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti. Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä rikosrekisterilain 6.2 §:n mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Lisäksi valittavan henkilön tulee täyttää vuorotteluvapaan sijaiselta vaadittavat edellytykset vuorotteluvapaalain mukaisesti. Vuorotteluvapaan sijaiseksi palkattavan täytyy olla työttömänä yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää ennen sijaisuutta. Työttömyyden kesto lasketaan vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden ajalta. Työttömyysehto ei koske alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita, joiden ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Yhden päivän työttömyys riittää myös, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. Vuorotteluvapaan sijaisuutta hakevan tulee itse tarkistaa kelpoisuutensa sijaisuuteen ottamalla yhteyttä omaan TE-toimistoon.

Hakuaika päättyy 21.10.2019 klo 16

Hakemus ja mahdollisia kysymyksiä tehtävästä sähköpostitse osoitteeseen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi   Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset ja cv.

 

Koskella TL 27.9.2019

Mirja Rautavuori-Lehtinen
lukion rehtori, sivistysjohtaja