Kokous 6/2019 2.10.2019                                             64-78 §

 

64 §               Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
65 §               Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen
66 §               Ympäristönsuojelulautakunnan osavuosiraportti 1.5.-31.8.2019
67 §               Määräraha pohjavesien suojelusuunnitelmien päivittämiseen
68 §               Maksuajan myöntäminen haja-asutusalueen jätevesien käsittely-
vaatimuksista poikkeuspäätöksen taksan mukaisen maksun suorittamiseen
69 §               Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen jätevesien
käsittelyjärjestelmän ja puhdistettujen jätevesien purkupaikan
suojaetäisyyksien osalta, AA Aura
70 §               Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen jätevesien
käsittelyjärjestelmän ja puhdistettujen jätevesien purkupaikan
suojaetäisyyksien osalta, BB Pöytyä
71 §               Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen jätevesien
käsittelyjärjestelmän ja puhdistettujen jätevesien purkupaikan
suojaetäisyyksien osalta, CC Pöytyä
72 §               Päätös ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisessa ilmoitusasiassa,
Aki Lähteenmäki, Pöytyä
73 §               Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle eläisuojan ympäristölupa-
hakemuksesta, Sarkainsuon Tila Oy, Pöytyä
74 §               Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen jätevesien
käsittelyjärjestelmän ja puhdistettujen jätevesien purkupaikan
suojaetäisyyksien osalta, DD Koski Tl
75 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta,
EE Marttila
76 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta,
FF Pöytyä
77 §               Ilmoitusasiat

78 §               Muut asiat
Ympäristönsuojelultk_20191002_Pöytäkirja_julkinen