4/2019

Käsiteltävät asiat:

30 §       Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

31 §       Pöytäkirjan tarkastajien valinta

32 §       Toimielinten osavuosiraportit 2019 Kunnanhallitukselle/Kunnanvaltuustolle

33 §       Kirkonseudun asemakaavan muutos ”Museokaaren alue”

34 §       Kiinteistökauppa kyllästämö -tilasta

35 §       Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä Härkätien  sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueella 1.1.2020-31.12.2021

36 §       Jäsenten valitseminen Kosken Tl Taidesäätiön valtuuskuntaan

37 §       Määrärahan siirto, kirjasto

38 §       Ilmoitusasiat

39 §       Muut asiat

190930 pöytäkirja