Tervetuloa vastaavaksi sairaanhoitajaksi Kosken Tl kunnan kotipalveluun.

Kosken kotipalvelu tuottaa laadukkaita palveluja tukien paikkakunnan asukkaiden selviämistä kotonaan.

Vastaava sairaanhoitaja toimii kotipalvelun henkilökunnan lähiesimiehenä. Tehtävänkuva sisältää myös kotipalvelutoiminnan ja hoitotyön kehittämistä, sekä osallistumista asiakastyöhön.

Kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus.

Tehtävän hoitamisessa eduksi katsotaan kokemus hoitotyön johtamisesta, kokemus kotipalvelusta sekä hyvät vuorovaikutustaidot. Tehtävässä edellytetään aktiivista kehittämisotetta sekä oman auton käyttömahdollisuutta.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotesuojaa.

Sosiaalilautakunnalle osoitetut hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa osoitteeseen Kosken Tl sosiaalilautakunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl. Hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen so-siaalitoimi@koski.fi. Sekä postitse että sähköpostitse toimitettavien hakemusten tulee olla perillä viimeistään perjantaina 11.10.2019 klo 14.00.

Lisätietoja tehtävästä antaa sosiaalijohtaja Laura Willman-Kitola

laura.willman-kitola@koski.fi

Työ alkaa 1.11.2019 tai sopimuksen mukaan. Palkkaus perustuu kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Ennen tehtävän vastaanottamista hakijan on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.