Käsiteltävät asiat:

158 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

159 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

160 § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

161 § Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1. – 31.8.2019

162 § Etuosto-oikeuden käyttäminen

163 § Talousarvion toteutuminen 1.1. – 31.7.2019 (58,3 %)

164 § Kirkonseudun asemakaavan muutos ”Museokaaren alue”

165 § Kiinteistökauppa kyllästämö –tilasta

166 § Vuorotteluvapaa lehtori Tapani Nurminen

167 § Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä Härkätien sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueella 1.1.2020-31.12.2021

168 § Kunnanjohtajan vuosiloma

169 § Talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020-2022 laadintaohjeet

170 § Kunnanviraston sulkuajat joulun aikaan

171 § Jäsenten valitseminen Kosken Tl Taidesäätiön valtuuskuntaan

172 § Määrärahan siirto, kirjasto

173 § Poistettavat saatavat

174 § Muut asiat

Khall pöytäkirja 16.09.2019