59 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

60 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

61 §    TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2020 JA

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2022

62 §    MÄÄRÄRAHAN SIIRTO, KIRJASTO

63 §    RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJA, PALVELUN HANKINTA

64 §    MUUT  MAHDOLLISESTI  ESILLE  TULEVAT  ASIAT

 

Tekninen lautakunta 11092019 pöytäkirja