49 §            Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

50 §            Pöytäkirjantarkastajien valinta

51 §            Vammaispalveluiden tilannekatsaus

52 §            Sosiaalitoimen talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2022

53 §            Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä Härkätien sosiaali- ja terveydenhuollon

yhteistoiminta-alueella 1.1.2020-31.12.2021

54 §            Selvityspyyntö lastensuojeluilmoitusten määräaikojen ylittymisestä sekä  lastensuojeluilmoitusten käsittelystä

55 §            Talouden toteuma sosiaalilautakunnassa ajalla 1.1.-31.7.2019

56 §            Kauppapalvelutoiminnan aloittaminen kotipalvelussa

57 §            Sosiaali- ja terveysministeriön kysely kuntien roolista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajina

58 §            Ilmoitusasiat

59 §            Viranhaltijapäätökset

60 §            Mahdolliset muut käsiteltävät asiat

Pöytäkirja 11.9.2019