Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta antaa seuraavan ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n mukaisen ympäristöluvan raukeamispäätöksen 27.8.2019, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Timo Lehtonen; 4 000 munituskanan ja 4 000 kananuorikon eläinsuoja

Pöytyän kunnassa Kumilan kylässä kiinteistöllä Jokela 636-416-5-10 osoitteessa Viitatie 37, Pöytyä.

 Jäljennös päätöksestä ja muutoksenhakuohje ovat nähtävänä 26.9.2019 asti Kosken Tl kunnanvirastolla osoitteessa Härkätie 5, Koski Tl ja Pöytyän kunnan Kyrön toimipisteessä osoitteessa Kehityksentie 6, Pöytyä.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä antopäivää lukuun ottamatta. Vaasan hallinto-oikeudelle osoitetut valituskirjat tulee toimittaa 26.9.2019 mennessä Vaasan hallinto-oikeuteen osoitteella PL 204, 65101 Vaasa.

Koskella Tl 22.8.2019

Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelulautakunta

Lisätietoja asiasta antaa ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka, puh. 044 744 1116 tai etunimi.sukunimi@koski.fi.