52 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

53 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

54 § INVESTOINTIEN JA KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA 1-7/ 2019

55 § PALOASEMA, SUUNNITELMIEN HYVÄKSYNTÄ

56 § HAJA-ASUTUSALUEEN VIEMÄRÖINTI, TUIMALANTIE

57 § TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2022

58 § MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

Tekninen lautakunta 22082019 pöytäkirja