47 §          KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

48 §         PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

49 §         PALOASEMA, SUUNNITELMIEN HYVÄKSYNTÄ

50 §         HAJA-ASUTUSALUEEN VIEMÄRÖINTI, KATTELUS

51 §         MUUT MAHDOLLISESTI  ESILLE  TULEVAT  ASIAT

 

Tekninen lautakunta 18072019 pöytäkirja