Käsiteltävät asiat:

 

146  § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

147  § Pöytäkirjantarkastajien valinta

148  § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

149  § Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1.-31.7.2019

150  § Etuosto-oikeuden käyttäminen

151  § Kosken Tl kunnan lausunto toiminnan ja talouden kehittämiseen

vuodelle 2020 ja suunnitelmaan vuosille 2020-2022

152  § Pienyritystoiminnan avustukset 2019

153  § Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2019

154  § Yleisten alueiden lunastukset Kumpulan ja Jokilehdon alueella

155  § Sosiaalimiehen selvitys 2018

156  § Ilmoitusasiat

157  § Muut asiat

Khall pöytäkirja 19.08.2019