Kokous 5/2019 21.8.2019                                             51-63 §

 51 §               Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
52 §               Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen
53 §               Ympäristönsuojelulautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2020
54 §               Päätös ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaisesta luvanvaraisen toiminnan olennaisesta  muuttamisesta, Julia Puisto, Pöytyä
55 §               Lausunto Turun hallinto-oikeudelle, valitus AA, Koski Tl
56 §               Päätös ympäristöluvan rauettamisesta, Timo Lehtonen, Pöytyä
57 §               Ympäristölupapäätös Tauno Mäkelä, Pöytyä
58 §               Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maaperään, CC, Marttila
59 §               Lausunto jätekuljetusjärjestelmästä, Forssan kaupungin jätelautakunta
60 §               Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen jätevesien käsittelyjärjestelmän ja
puhdistettujen jätevesien purkupaikan suojaetäisyyksien osalta, DD, Pöytyä
61 §               Päätös vesihuoltolain 11 §:n mukaisesta vapautushakemuksesta, EE, Koski Tl
62 §               Ilmoitusasiat
63 §               Muut asiat

YSLTK_20190821_pöytäkirja_julkinen