Uimarannalta 12.8.2019 otetun näytteen mukaan ”Uimaveden mikrobiologinen laatu oli hyvä ja täytti vaatimukset, jotka on annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta.”

Liipolan uimaranta uimavesitutkimus 12.8.2019