naapurin kuuleminen RAKENNUSHANKKEEN VIREILLETULOSTA_Passi