Ote kunnanjohtajan päätöspöytäkirjasta § 96 ostopäätös monitoimilaite