ASIA:         Ympäristönsuojelusihteerin viransijaisuuden täyttö

Ympäristönsuojelussa on ollut haettavana ympäristönsuojelusihteerin viransijaisuus ajalle 8.7.2019 – 29.2.2020. Kelpoisuusehtona on todettu olevan tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai muu tehtävään soveltuva koulutus.

Määräaikaan 6.6.2019 mennessä saapui 24 hakemusta. Lisäksi yksi hakemus saapui myöhässä määrätyn hakuajan jälkeen. Hakemusten perusteella viisi hakijaa kutsuttiin 14.6 ja 18.6.2019 pidettyihin haastatteluihin. Haastatteluryhmän muodostivat tekninen johtaja Mikko Salmi, ympäristötarkastaja Jonna Hostikka ja ympäristönsuojelulautakunnan puheenjohtaja Jaakko Mikkola. Kunnanjohtaja Jukka Matilainen osallistui osaan haastatteluista.  Haastatteluryhmä arvioi hakemusten ja haastattelujen perusteella hakijoista ansioituneimmaksi ympäristönsuojelusihteerin viransijaisuuteen ympäristösuunnittelija Piritta Laineen. Viransijaisuuden täytössä ei noudateta koeaikaa ja valitun on ennen viransijaisuuden vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus. Tehtäväkohtainen palkkaus on 3162 € kuukaudessa.

 

PÄÄTÖS:   Valitsen ympäristösuojelusihteerin viransijaiseksi ympäristösuunnittelija Piritta Laineen. Piritta Laineen estyessä ottamasta viransijaisuutta vastaan valitsen varahenkilöksi filosofian maisteri Liina Salosen. Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on toimittanut terveydentilastaan hyväksyttävän lääkärintodistuksen.

 

 

Tekninen johtaja Mikko Salmi

Oikaisuvaatimus Kosken TL kunnan tekniselle lautakunnalle 14 vrk