Käsiteltävät asiat:

 

126  § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

127  § Pöytäkirjantarkastajien valinta

128  § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

129  § Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1.-31.5.2019

130  § Etuosto-oikeuden käyttäminen

131  § Kunnanvaltuuston 10.6.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

132  § Kunnanhallituksen kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävänäpito

133  § Kunnan edustajien valitseminen yhteistoimintaryhmään

134  § Kunnan edustus lautakunnissa

135  § Kunnan edustajien valitseminen yhtiökokouksiin

136  § Jäsenten valitseminen kunniamerkkitoimikuntaan

137  § Toimielinten osavuosiraportit 2019 kunnanhallitukselle/ kunnanvaltuustolle

138  § Kutsuntalautakunnan jäsenen valinta vuoden 2019 kutsuntaan

139  § Talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020-2022 laadintaohjeet

140  § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus  vuodelta 2018

141  § Lausunto Varsinais-suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

päivityksestä vuosille 2019-2020

142  § Liittyminen elintarvikkeiden ja Non-Food tuotteiden yhteishankintaan 1.2.2020-1.2.2024

143  § Tonttivaraus Kattelus j Laaksonen/ Kaurapolku 3

144  § Ilmoitusasiat

145  § Muut asiat

Khall pöytäkirja 01.07.2019