39 §            Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

40 §            Pöytäkirjantarkastajien valinta

41 §            Lastensuojelun sosiaalityöntekijän virantäyttö

42 §            Anomus osa-aikaeläkkeelle siirtymisestä / Vesala

43 §            Sosiaaliasiamiehen selvitys 2018

44 §            Ankkuritoiminnan resurssimuutos

45 §            Talouden toteuma sosiaalilautakunnassa ajalla 1.1.-31.5.2019

46 §            Ilmoitusasiat

47 §            Mahdolliset muut käsiteltävät asiat

48 §            Irtisanoutumisilmoitus / Virolainen

Pöytäkirja 2.7.2019