8 §              Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  9 §              Pöytäkirjantarkastajien valinta

10 §              Rakennustarkastajan päätöspöytäkirjat 

11 §               Yksityistieavustukset 2019

12 §               Huomautus rakennuslupahakemukseen ja sen vireille tuloon

13 §               Osavuosiraportti 1.1. – 30.4.2019

14 §               Mahdolliset muut esille tulevat asiat

Rakennuslautakunta 02072019 pöytäkirja