Kokous 4/2019 26.6.2019                       39-50 §

39 §               Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
40 §               Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen
41 §               Ympäristönsuojelulautakunnan osavuosiraportti 1.1.-30.4.2019
42 §               Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laajentaminen ja päivittäminen, Linturahkan ja Oripäänkankaan pohjavesialueiden lisääminen hankkeeseen
43 §               Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Paimionjoen yläosan säännöstelyn lakkauttamisesta ja siihen liittyvistä vesirakennustöistä, Somero sekä lisäveden johtamisesta Paimionjoesta Savijokeen, Lieto
44 §               Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Vähärahkan turvetuotantoalueen ympäristöluvasta, Biolan Oy, Pöytyä
45 §               Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Mikko Luhtala, Koski Tl
46 §               Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle broilerituotannon laajentamisesta ja ympäristöluvan tarkistamisesta uusien BAT-päätelmien vuoksi, Isoniitun Lintu Oy, Pöytyä
47 §               Lausunto Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta, Sarkainsuon Tila Oy, Pöytyä
48 §               Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maaperään, AA, Marttila
49 §               Ilmoitusasiat
50 §               Muut asiat

YSLTK_20190626_Pöytäkirja julkinen