Kosken TL kunnan varhaiskasvatuksessa uudelleen haetaan varhaiskasvatuksen opettajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Haemme varhaiskasvatuksen opettajaa v. 2017 valmistuneeseen Naavatassun päiväkotiin, jossa toimii kolme ryhmää: etsijät, tutkijat ja vaeltajat. Naavatassun päiväkodissa korostamme pienryhmätoimintaa, luontoa, liikkumista sekä leikin keskeistä merkitystä. Meillä lapset saavat kasvaa leikkien, oppien ja erehtyen.

Varhaiskasvatuksen opettajalla on pedagoginen kokonaisvastuu lapsiryhmän toiminnasta. Opettaja vastaa lapsiryhmänsä hoidon, kasvatuksen ja opetuksen suunnittelusta yhdessä ryhmän työtiimin kanssa. Arvostamme myönteistä ja vastuullista työotetta, aloitteellisuutta, joustavuutta sekä tiimityötaitoja.

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain 540/2018 mukainen tutkinto. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus). Huomioimme haussa myös varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskelevat.

Palkkaus ja palvelusuhteen ehdot  määräytyvät voimassa olevan KVTES:n mukaan. Tehtävään valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.  Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Ensimmäisessä haussa (päättynyt 7.6.2019) hakeneiden hakemukset otetaan huomioon tässä haussa.

Sivistyslautakunnalle osoitetut hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa viimeistään 1.7.2019 kello 12.00 osoitteeseen Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl. Lisätietoja antaa varhaiskasvatusjohtaja Piritta Sihvonen puh. 044 744 1132.

Koskella TL 14.6.2019
Kosken TL sivistyslautakunta