31 §          KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

32 §         PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

33 §         TEKNINEN TYÖ, PURUNPOISTOLAITTEISTO

34 §         INVESTOINTIEN JA KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA 1-3 / 2019

35 §         PUUSTON KAATO, PROFESSSORINTIE

36 §         PALOASEMA, SUUNNITELMIEN HYVÄKSYNTÄ

37 §         TEKNISEN LAUTAKUNNAN OSAVUOSIRAPORTTI 1-4/2019 AJALTA

38 §         MÄÄRÄRAHAN SIIRTO, SUUTARINTIEN  RIVITALON PURKU-URAKKA

39 §         LISÄTALOUSARVIO KOULUKESKUKSEN ILMANVAIHDON KORJAUKSEEN

40 §         MUUT MAHDOLLISESTI  ESILLE  TULEVAT  ASIAT

 

Tekninen lautakunta 23052019 pöytäkirja