Käsiteltävät asiat:

 

96  § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

97  § Pöytäkirjantarkastajien valinta

98  § Lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset

99  § Etuosto-oikeuden käyttäminen

100 §  Verovarojen tilitykset Kosken Tl kunnalle 1.1.-30.4.2019

101 §  Osavuosiraporttien laatimisohje

102 § Loimi-Hämeen jätehuolto Oy:n yhtiökokousedustaja

103 § Kunnan edustajan valitseminen Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n hallitukseen

104 § Kunnanjohtajan vuosiloma

105 § Kokin vakinaisen toimen täyttäminen ravinto- ja puhdistuspalveluissa

106 § Sopimus yhteistyöstä Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas – ja potilastietojärjestelmän hankinnassa

107 § Liparin yksityistien anomus liikennemerkin asettamisesta

108 § Ilmoitusasiat

109 § Muut asiat

Khall. pöytkirja 20.5.2019