Tervetuloa näköalapaikalle lastensuojelun monipuoliseen tehtäväkenttään. Lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtäviin kunnassamme kuuluu kokonaisvaltainen lastensuojelun sosiaalityö ennaltaehkäisevällä työotteella. Kuntamme asiakas- ja työmäärä mahdollistavat määrätietoisen ja tuloksekkaan työskentelyn. Sosiaalityöntekijän lähimpinä työpareina toimivat perheohjaaja sekä lapsiperheiden kotipalvelun perhetyöntekijä. Sosiaalityöntekijällä on  käytettävissä vahva ammatillinen ja työnohjauksellinen tuki.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§, 32§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Mikäli virkaan ei saada sosiaalityöntekijän kelpoisuuden omaavia hakijoita, voidaan virkaan ottaa määräaikaisesti sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot ja käytännön harjoittelun (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä 817/2015,12 §).

Työnkuvaa ja työaikaa on mahdollista muokata virkaan valittavan toiveiden mukaan, virkaan voidaan mm. sisällyttää lastenvalvojan tehtäviä. Sosiaalityöntekijän työaika on 38,25h/vko. Työssä on mahdollisuus etätyöhön yhtenä päivänä viikossa.

Sosiaalityöntekijän palkka on 3200€ kuukaudessa, hakija voi jättää myös palkkatoiveen. Kelpoisuusehdot täyttävälle sosiaalityöntekijälle kunta maksaa rekrytointilisää 350€ kuukaudessa 12 kuukauden ajan virkasuhteen alkamisesta.

Sosiaalilautakunnalle osoitetut hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa viimeistään perjantaina 7.6.2019 kello 13.00 osoitteeseen Kosken Tl sosiaalilautakunta, Härkätie 5, 31500  Koski Tl. Hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen sosiaalitoimi@koski.fi.

Lisätietoja antaa sosiaalijohtaja Laura Willman-Kitola, puh.044 744 1122 tai laura.willman-kitola@koski.fi (tavoitettavissa tiistaisin ja keskiviikkoisin).

Ennen viran vastaanottamista hakijan on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi tarkoitettu lain 504/2002 mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote.

Työ alkaa sopimuksen mukaan. Noudatamme virkasuhteessa neljän kuukauden koeaikaa.

Koskella Tl 14.5.2019
Kosken Tl sosiaalilautakunta